Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 kwietnia 2018
Antyterroryści w akcji
Szturm bezpośredni na pojazdy komunikacji miejskiej, uwalnianie zakładników, ewakuacja rannych oraz zatrzymanie terrorystów – to główne elementy szkolenia kontrterrorystycznego Żandarmerii Wojskowej.


Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z 25 na 26 kwietnia przeprowadził cykliczne szkolenie taktyczno-specjalne z wykorzystaniem elementów miejskiej infrastruktury transportu publicznego na terenie m.st. Warszawy. Założeniem do zajęć było przeprowadzenie kompleksowej operacji kontrterrorystycznej przez dwa niezależne zespoły zadaniowe.

Jednym z podstawowych zadań Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie jest wsparcie Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach mogących spowodować zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym. W celu utrzymywania stałej gotowości do realizacji tych zadań operatorzy Wydziału Działań Specjalnych regularnie uczestniczą w szkoleniach służb i formacji przeznaczonych do przeciwdziałania atakom terrorystycznym – powiedział podczas briefingu prasowego komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie płk Sławomir Tęcza.

Do udziału w przedmiotowym szkoleniu Żandarmeria Wojskowa zaprosiła funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Przygotowany na potrzeby szkolenia scenariusz zakładał zaistnienie dwóch zdarzeń o charakterze terrorystycznym – w metrze i w zajezdni autobusowej. Na stacji metra sześciu uzbrojonych mężczyzn oddało kilkanaście strzałów w powietrze, poważnie raniąc kilka przypadkowych osób oraz śmiertelnie interweniującego funkcjonariusza Służby Ochrony Metra. Napastnicy sterroryzowali przebywających na peronie pasażerów oraz maszynistę pociągu, zmuszając wszystkich do wejścia do pociągu. Kilka godzin później dwóch napastników uprowadziło autobus komunikacji miejskiej. Agresorzy ranili dwóch pasażerów. Jak się okazało, terroryści należeli do tego samego ugrupowania, a ich ataki były ze sobą powiązane. Podjęte negocjacje były bardzo trudne – agresorzy żądali, by ich postulaty zostały spełnione do drugiej w nocy. Czas mijał nieubłagalnie, a życie zakładników z każdą minutą było coraz bardziej zagrożone.

Operatorzy niezwłocznie przystąpili do działania. Po wprowadzeniu w sytuację taktyczną rozpoczęli planowanie operacji. Następnie, po wypracowaniu wariantu działania i postawieniu zadań, przemieścili się w rejon akcji. W metrze i w zajezdni zrealizowali operację określaną mianem HRO (ang. Hostage Rescue Operation), której celem jest uwolnienie zakładników oraz neutralizacja zagrożenia ich życia. Warto podkreślić, że wszystkie działania prowadzone były w czasie realnym.

Operacje zakładnicze należą do jednych z najtrudniejszych zadań specjalnych, gdyż są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Wymagają one właściwego wyszkolenia, użycia specjalnych technik oraz taktyki działania. Dlatego tak istotny jest regularny trening zgrywający oraz znajomość infrastruktury obiektu i jego newralgicznych punktów – akcentował szef szkolenia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ppłk Łukasz Kandefer.

W trakcie nocnej akcji swoje umiejętności doskonalili również paramedycy z sekcji bojowych. Ratownicy opatrywali oraz ewakuowali rannych do punktu zbiorczego, gdzie personel Państwowej Straży Pożarnej kierował procedurą „Triażu”, która służy do przeprowadzenia segregacji rannych w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania.

Dla Wydziału Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie szkolenie taktyczno-specjalne przeprowadzone w metrze i zajezdni MZA było podsumowaniem wieloetapowego procesu szkolenia zgrywającego, podczas którego różne służby i formacje przeznaczone do przeciwdziałania atakom terrorystycznym wypracowywały optymalne rozwiązania w zakresie planowania operacji, taktyki, właściwej koordynacji działań oraz unifikacji procedur. Zajęcia były również sprawdzianem z praktycznego współdziałania służb w przypadku wystąpienia incydentów terrorystycznych. W nocy z 25 na 26 kwietnia operatorzy Żandarmerii Wojskowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa potwierdziły bardzo dobre przygotowanie do realizacji zadań kontrterrorystycznych.

Żandarmeria Wojskowa kieruje słowa podziękowania dla dyrektora MZA pana Jana Kuźmińskiego oraz dyrektora Metra Warszawskiego pana Andrzeja Wrony za udostępnienie obiektów do przeprowadzenia szkolenia.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska

Dołączona galeria zdjęć: Antyterroryści w akcji
generuj pdf
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP