Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 maja 2018
Podwójne uderzenie
Równoczesny szturm na dwa obiekty – statek powietrzny i terminal portu lotniczego – to finał zajęć taktyczno-specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.


Cel mieli jeden – uwolnić przetrzymywanych zakładników i zneutralizować zagrożenie ich życia. W dniach 8 – 9 maja na terenie Partu Lotniczego w Radomiu żołnierze Wydziału Działań Specjalnych OSŻW w Warszawie w ramach cyklicznego szkolenia taktyczno-specjalnego przeprowadzili operację antyterrorystyczną. W zajęciach uczestniczyli również żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych nałożyła na Żandarmerię Wojskową obowiązek utrzymywania w gotowości do działania sił i środków na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Dlatego w celu utrzymywania stałej gotowości do realizacji zadań związanych z fizycznym zwalczaniem terroryzmu operatorzy Wydziału Działań Specjalnych regularnie uczestniczą w szkoleniach antyterrorystycznych – powiedział szef szkolenia OSŻW w Warszawie ppłk Łukasz Kandefer.

Założeniem szkolenia było przeprowadzenie kompleksowej operacji zakładniczej, tzw. HRO (ang. Hostage Rescue Operation), która jest uważana za jedno z najtrudniejszych zadań specjalnych. Tego typu operacje obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia i wymagają właściwego wyszkolenia, użycia specjalnych technik i taktyki działania oraz znajomości infrastruktury obiektu i jego newralgicznych punktów. Niewątpliwie bardzo istotnymi elementami podczas sytuacji zakładniczej są również czas, rozpoznanie, nawiązanie kontaktu z terrorystami i prawidłowe prowadzenie negocjacji, przeanalizowanie wielu wariantów działania i wybranie optymalnego. Wyszkolenie i zgranie żołnierzy to podstawa, gdyż zasada „Im mniej słów, tym lepiej” przekłada się na sukces operacji.

Sygnałem do rozpoczęcia zajęć taktyczno-specjalnych było otrzymanie informacji o zaistnieniu na terenie Portu Lotniczego w Radomiu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Natychmiast rozpoczęto pierwszą część operacji, czyli fazę planowania. – Jesteśmy dobrze przygotowani do zwalczania aktów terroryzmu, jednak zanim nastąpi ostateczne uderzenie, musimy wypracować właściwy wariant działania. Tu nie ma miejsca na pomyłki. Dlatego tak rzetelnie podchodzimy do tego etapu operacji – powiedział ppłk Kandefer.

Po fazie planowania rozpoczął się kolejny etap – faza realizacji, czyli szturm. W tym konkretnym przypadku wypracowano wariant, który zakładał podwójne uderzenie, czyli równoczesny szturm na dwa obiekty: terminal portu lotniczego i samolot wojskowy, który wynegocjowali terroryści.

Operacja antyterrorystyczna przeprowadzona przez operatorów WDS i żandarmów z Mińska Mazowieckiego trwała 24 godziny. Każda minuta była walką o życie zakładników – walką zakończoną sukcesem.

Żandarmeria Wojskowa kieruje słowa podziękowania dla Pani Prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom Doroty Rajkowskiej oraz dowódcy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie płk. pil. Krzysztofa Szymańca i dowódcy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu płk. dypl. pil. Jana Skowronia.


Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska

Dołączona galeria zdjęć: PODWÓJNE UDERZENIE
generuj pdf
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP