Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia i Tradycje

Transformacja Sił Zbrojnych RP, mająca na celu przystosowanie do nowego spektrum zadań wynikających z charakteru międzynarodowych misji zagranicznych z udziałem polskich kontyngentów oraz dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości niosącej ze sobą zmianę charakteru zagrożeń jakie mogą wystąpić w kraju, wymusiła istotne przemiany organizacyjno-strukturalne w Żandarmerii Wojskowej.
W ich wyniku pojawił się w tej formacji zupełnie nowy typ jednostek - Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej, a wśród nich, przeznaczony do specjalnych zadań oddział warszawski.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został utworzony w 2004 roku na mocy Zarządzenia Nr 52/MON z dnia 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej ŻW. 02 luty 2004 roku jest datą powstania pierwszej tego typu jednostki w ŻW.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, w przeciwieństwie do oddziałów terenowych ŻW, nie posiada podległych jednostek. Posiada szczególną specjalizację: działania antyterrorystyczne i ochrona specjalna.

Warszawski OSŻW jest specjalistyczną jednostką Żandarmerii Wojskowej podporządkowaną Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej.
Zgodnie z zarządzeniem nr 38/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych  Żandarmerii Wojskowej do głównych zadań Oddziału należy wykonywanie czynności ochronnych wobec kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i wojskowych delegacji zagranicznych, a także przeciwdziałanie oraz fizyczne zwalczanie aktów terrorystycznych w środowisku lądowym, wodnym oraz z powietrza na terenach i obiektach wojskowych.

W 2006 roku Oddział został wyróżniony Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych. W tym samym roku otrzymał również sztandar - jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Wojsku Polskim.

W 2008 roku Decyzją Nr 1047/Pers. z dnia 11.07.2008 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyrażenia uznania wpisem do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" uhonorowany został za wybitne osiągnięcia szkoleniowe podczas działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie mjr Tomasz SZOPLIK – ówczesny Szef Wydziału Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

Dnia 02 maja 2010 roku na ręce Komendanta Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył Flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.

W 2012 roku jednostka została wyróżniona przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej wpisaniem nazwy i osiągnięć do „Księgi Pamiątkowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań ochronnych.

Służąc Ojczyźnie, żandarmi warszawskiego oddziału nawiązują do najlepszych polskich tradycji – także do tradycji Powstania Warszawskiego  i walczących w nim heroicznych powstańców. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie kultywuje dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego Kolegium „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Decyzją nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2014r Oddział przyjął dziedzictwo tradycji tego bohaterskiego Oddziału Dyspozycyjnego.
Dewizą warszawskiej jednostki jest zawołanie „Naszą Siłą jest Jedność”.

Decyzją nr 159/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2014 roku zostało ustanowione Święto Oddziału na dzień 18 maja.

Żołnierze warszawskiego OeSu na przestrzeni wielu lat pełnili służbę w ramach PKW na misjach poza granicami kraju. Byliśmy obecni w Iraku, Demokratycznej Republice Konga, Bośni i Hercegowinie, Syrii, Libanie i Gruzji, Iraku i Afganistanie.

Do kolejnych wyróżnień oddziału należy wyróżnienie w 2014 r. Wydziału Ochrony przez  Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Żandarmerii Wojskowej” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  W 2017 r. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wyróżnił Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Żandarmerii Wojskowej” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

W sierpniu 2017 roku Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został wyróżniony przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej wpisaniem nazwy i osiągnięć do „Księgi Pamiątkowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań ochronnych na terenie kraju oraz poza granicami państwa.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP