Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór

 

Nabór do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie prowadzi się na podstawie:

 1. Decyzji nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej,
 2. Decyzji nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej,
 3. Rozkazu nr 145 Komendanta Głównego ŻW z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej,
 4. Rozkazu nr 35 Komendanta Oddziału Specjalnego ŻW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Proces kwalifikacyjny składa się z trzech etapów:

 1. Rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. Badania psychologicznego:
  1. rozmowa - wywiad psychologiczny,
  2. obserwacja,
  3. test psychologiczny i ankieta;
 3. Testu sprawności z wychowania fizycznego (pobierz: Wykaz ćwiczeń i norm dla kandydatów i kandydatek do pozostałych komórek, wykaz ćwiczeń i norm dla kandydatów (Wydział Działań Specjalnych i Wydział Ochrony).

Nabór przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana Rozkazem Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Proces kwalifikacji realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Warunkiem przyjęcia żołnierza do Oddziału jest uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. Zainteresowani służbą lub pracą w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Sekcji Personalno - Organizacyjnej tel. 261 857 118 przesyłają pocztą wypełniony wniosek wraz z ankietą (pobierz: wniosek, ankieta) na adres Oddziału.

UWAGA!!
Po wstępnym rozpatrzeniu wniosków i ankiet kadnydatów do służby lub pracy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie kandydaci o terminie postępowania kwalifikacyjnego informowani są pisemnie.

Każdy z uczestników postępowania kwalifikacyjnego zobowiązany jest posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń o dużym obciążeniu fizycznym (dotyczy kandydatów do służby);
 • pisemną zgodę dowódcy jednostki na przeniesienie do Żandarmerii Wojskowej (dotyczy żołnierzy spoza ŻW);
 • dokument tożsamości oraz przybory do pisania;
 • strój i obuwie sportowe (buty sportowe typu „halówki” na białej lub kauczukowej podeszwie oraz buty do biegania w terenie), strój do pływania.
 • żołnierze - mundur wyjściowy.

ponadto:
każdy z uczestników przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

  
 • BIP