Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) informuję, że Administrator Danych – Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie:wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres oszwwarszawa.iodo@ron.mil.pl lubtelefonicznie i listownie na adres:

 

 

Oddział Specjalny ŻW w Warszawie

01-163 Warszawa

ul. Ostroroga 35

tel. 261 857 234

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

    
  • BIP