Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PETYCJE

Petycje można składać:

 • pisemnie na adres: Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa;
 • faksem – nr + 48 261 857 485;

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Jakie informacje musi zawierać petycja:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji;
 • petycja może zostać złożona w imieniu osoby trzeciej - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261857416
fax. 261857485
oszwwarszawa@ron.mil.pl

  
 • BIP